Onderzoek: MS Teams grote winnaar corona, lichte stijging gebruik intranet

Al sinds 2013 onderzoeken wij iedere twee jaar de stand van zaken van interne sociale media in Nederland. Vandaag publiceren we met trots de uitkomsten van de vierde editie, waarin we de focus verder hebben verbreed naar interne digitale media en expliciet vragen hebben gesteld over de impact van corona op de inzet van deze media. Tenslotte hebben we in het onderzoek respondenten specifiek bevraagd op vier mogelijke toepassingen van een sociaal intranet: alignment, engagement, kennisdelen en samenwerken. 

Corona

Natuurlijk heeft het grootschalige thuiswerken effect gehad op de media die ingezet en gebruikt worden voor interne communicatie en samenwerking. Zo heeft 81% van de deelnemende organisaties nieuwe interne digitale media geïntroduceerd. De grote winnaar daarbij is – ook niet geheel onverwachts – Microsoft Teams, dat bij 39% van de organisaties is ingevoerd.

Sociaal intranet als Zwitsers zakmes

Het sociaal intranet geldt als het Zwitsers zakmes van de interne communicatie; geen intern middel wordt voor zoveel doelen ingezet. Tegelijkertijd is de waardering met een 6,5 laag ten opzichte van andere middelen, zoals videovergaderen (7,4). En misschien zit er wel een direct verband tussen beide uitkomsten.

Verder zien we dat het gebruik van het intranet licht gestegen is: gemiddeld 28% van de medewerkers maakt actief gebruik van het sociaal intranet (posten, reageren) en 61% passief (lezen, liken). In het vorige onderzoek waren de percentages nog 27% respectievelijk 55%. Dat deze cijfers niet hoger zijn na een periode waarin structureel op afstand is gewerkt en waarin de afhankelijkheid van het intranet groter is, durven we best opmerkelijk te noemen.

Van experimenteel naar fundamenteel

In de afgelopen anderhalf jaar is er meer waardering gekomen voor interne communicatie. Dat heeft zich ook vertaald naar investeringen in nieuwe media. De respondenten van dit onderzoek zijn bovendien optimistisch over de blijvende aard van de veranderingen van de afgelopen anderhalf jaar: vrijwel unaniem (97%) geven zij aan te verwachten dat het werk structureel anders ingericht zal blijven en worden.

Nu er zicht komt op meer rust, is het dan ook tijd om kritisch te reflecteren. Wat willen en moeten we in die situatie bereiken? Hoe is de interne digitale mediamix daarop ingericht? En wat is de beste invulling van specifieke middelen zodat medewerkers de best mogelijke experience ervaren? Het beantwoorden van die vragen kan ons helpen de experimentele veranderingen van de afgelopen periode om te zetten naar een nieuwe fundamentele situatie. Wat ons betreft een prachtige en uitdagende opgave voor de komende jaren.