corporate_silence_podcast

1. Joost Verhoeven (UvA) over corporate silence op interne platformen

Op het intranet je onvrede uiten over de laatste strategieën van het management, hoe wenselijk is dat voor de organisatie? En voor jezelf? In de eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast YellowChat spreken we uitvoerig met Joost Verhoeven, assistent professor corporate communicatie aan de UvA, over corporate silence en zelfcensuur op het sociale intranet.

Corporate silence is het verschijnsel dat medewerkers opzettelijk hun mening voor zich houden of informatie niet (durven) delen met hun leidinggevenden. En dat is niet altijd wenselijk, want het kritisch vermogen binnen de organisatie wordt gedempt, waardoor reflectie, zelfreiniging en de mogelijkheid tot verbetering achterblijven.

Digitale platformen

Binnen face-to-face gesprekken tussen werknemers en leidinggevenden klinkt dit niet vreemd, maar corporate silence doet zich ook voor binnen digitale platformen, zoals op sociale intranetten. Verhoeven deed onderzoek naar zelfcensuur op interne sociale media en de gevolgen daarvan op organisaties.

Uit onderzoek bij een Deense bank bleek dat zelfcensuur zich niet alleen uit in stilte op het sociale intranet (Self censorship in internal social media: a case study in co-worker communication in a Danish bank). Ook als er veel activiteit op een platform is, kan het nog steeds zo zijn dat bepaalde essentiële thema’s niet besproken worden of dat medewerkers hun eigen bijdragen zelf censureren.

Een van de redenen dat zij hiervoor kiezen is de archieffunctie van sociale-mediaplatformen. Medewerkers zijn zich ervan bewust dat hun inbreng tot in lengte van dagen zichtbaar blijft. En zij weten precies wie ‘het publiek’ is op het platform, zoals collega’s, de leidinggevende, het management. Het gevolg? Verhoeven: “Zelfs in organisaties met een open communicatiecultuur kunnen medewerkers zich toch zelf sterk beperken in wat ze via social media communiceren en hoe ze dat doen.”

Joost Verhoeven
Joost Verhoeven

Een veilige cultuur

Organisaties kunnen zich weren tegen corporate silence en dat begint bij de cultuur. Psychologische veiligheid is belangrijk – niet alleen offline, maar ook online. Als medewerkers zich veilig voelen, durven ze zich te uiten, ook over moeilijke onderwerpen.

Maar hoe creëren we een veilige cultuur en waarderen we het als mensen iets delen via interne social media of platformen?  Een grote rol is weggelegd bij de leiders van de organisatie. Zichtbaar voorbeeldgedrag van direct leidinggevenden nodigt mensen uit om actief te worden op een sociaal platform. Dit is een heel belangrijke factor in de adoptie van interne social media, blijkt ook uit eerder onderzoek dat we vanuit Evolve hebben gedaan in samenwerking met de Universiteit van Twente.

Maar de oplossing ligt niet alleen bij het management. Medewerkers kunnen ook zelf een bijdrage leveren, door te leren hoe je collega’s op een veilige manier kunt aan spreken op ‘cultuuroverschrijdend gedrag’ en daarmee de cultuur te bewaken.

Open

Om te voorkomen dat menselijk potentieel in de organisatie onbenut blijft, is het raadzaam te beoordelen hoe open jouw organisatie echt is. Kunnen alle onderwerpen, dus ook de meer gevoelige, besproken worden? En staat het management werkelijk open voor andere ideeën?

Podcast

Luister hieronder óf via je favoriete podcast-app het hele gesprek met Joost Verhoeven. Dan hoor je nog veel meer, o.a. over de Panopticon-illusie en waarom corporate silence ook een voordeel kan zijn.

Mooi meegenomen

In de podcast vragen we elke gast een tip mee te nemen voor de luisteraars in de rubriek “Mooi meegenomen”. De leestip van Joost Verhoeven is het boek “Waarom zeggen we niet wat we vinden? – en wat daaraan te doen” van Jan Hille Noordhof.