Nederlandse platformen populair voor interne community's

Onderzoek: Hollands glorie in gebruik platformen voor interne community’s

Onlangs voerden wij vanuit Evolve voor de derde keer onderzoek uit naar de inzet van interne social media in Nederland. Daaruit blijkt dat de platformen van Nederlandse makelij populair zijn onder de deelnemende organisaties en dat deze ten opzichte van andere platformen als SharePoint en Yammer intensiever worden gebruikt.

Van de bijna honderdveertig organisaties die aan ons onderzoek deelnamen, zetten 106 organisaties interne social media in. Wat direct opvalt, is dat in vrijwel alle gevallen meerdere platformen tegelijkertijd worden gebruikt binnen een organisatie. Een derde van de deelnemende organisaties geeft zelfs aan meer dan vier platformen in te zetten.

(Gratis) Yammer minder populair

Yammer – ooit de absolute koning onder de interne social media – lijkt steeds minder populair te worden. In 2014 zette driekwart van de deelnemende organisaties nog Yammer in, in 2016 bijna twee derde en in 2018 is dit percentage afgenomen naar minder dan een derde. Er wordt wel meer gebruikgemaakt van de betaalde versie: meer dan de helft van de organisaties die Yammer inzetten betaalt hiervoor, in 2016 was dat nog een derde.

Inzet Yammer - Evolve benchmark 2018

De inzet van Yammer bij respondenten van Evolves onderzoek naar interne social media, 2014 – 2018

Wie echter denkt dat de hegemonie van Microsoft daarmee doorbroken is, komt bedrogen uit. Bijna de helft van alle deelnemende organisaties zet een Microsoft-platform in voor hun interne community. Dit is bijna twintig procent meer dan in 2016. We zien daarin een sterke relatie met de snelle groei van Office 365.

Nederlandse platformen worden vaker gebruikt…

Ondanks het geweld van de grote techreuzen pakken de Nederlandse interne social media-platformen als groep inmiddels het grootste aandeel: 53 procent van de organisaties gebruikt ten minste een van de volgende platformen van eigen bodem: Embrace, Plek, Iris Intranet, Viadesk, Harmonics, Pleio, Mett, Speakap, iWink, Seneca en A&M Impact.

Een kwart van de organisaties zet een zelf ontwikkeld platform in als sociaal intranet of sociaal platform. De helft van deelnemende organisaties gebruikt daarnaast ook nog een groep op Facebook of LinkedIn en (in mindere mate) Google Plus voor interne community’s.

… en intensiever

Dit keer hebben we ook uitgevraagd in welke mate interne social media-platformen worden gebruikt. Kijk je naar hoe intensief de platformen worden gebruikt, dan krijg je hele andere resultaten.

Zo blijkt dat van de Nederlandse platformen 95 procent vrij tot zeer intensief wordt gebruikt. Ter vergelijking: van SharePoint en Office 365 geven organisaties aan dat 66 procent van de platformen met eenzelfde intensiteit worden gebruikt. Voor Yammer is dat slechts 44 procent. Belangrijke kanttekening hierbij is dat het vooral de gratis versie van Yammer is die dit percentage drastisch naar beneden haalt. Van de betaalde versie geeft 7 op de 10 organisaties aan dat hun Yammer-platform regelmatig wordt gebruikt.

Dat gratis niet leidt tot resultaat, zien we vaker. Ook externe sociale platformen die worden ingezet voor interne community’s scoren laag op gebruik. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij een investering in een platfom ook een stuk serieuzer naar de inzet ervan wordt gekeken en er meer middelen vrijgemaakt worden voor adoptie, capaciteit en integratie met andere systemen om deze te laten renderen.


Dit is een tot blog bewerkte tekst, afkomstig uit ons nationale onderzoek
naar het gebruik van interne social media. Het hele rapport is gratis te downloaden:

  Download het rapport