De relevantie van interne sociale media en dialoog met medewerkers, anno nu

Als nieuweling bij Evolve heb ik de afgelopen 2 weken een ‘deepdive’ genomen in de wereld van sociale intranetten. Onderdeel van deze deepdive was het rapport dat Evolve tweejaarlijks uitbrengt over de stand van zaken omtrent interne social media. Uit dit rapport, waarvan de derde editie in juni dit jaar is gepubliceerd, blijkt dat het potentieel van interne sociale media nog niet ten volle wordt benut.

Zoals Peter Haan, directeur van Evolve, eerder al beschreef in zijn blog, zien we dat interne social media steeds doelmatiger worden ingezet en dat de inzet meer in lijn is met organisatiedoelen. Dit zijn mooie stappen vooruit ten opzichte van 2016. Uit de manier waarop interne social media zijn georganiseerd blijkt echter ook dat het interne platform nog niet diep genoeg geworteld is in organisaties. Het wordt met name ingezet als communicatiemiddel en minder als businesstool, bijvoorbeeld ter ondersteuning van stafdiensten als HR en Communicatie. Het dialogisch potentieel van interne social media blijft hierdoor onbenut (Verheyden, 2018). Zonde! In mijn eerste blogpost voor Evolve vertel ik je daarom meer over het potentieel van interne sociale media met betrekking tot dialoog én waarom het zo belangrijk is dit anno nu prioriteit te geven.

Interne sociale media en dialoog

Veel organisaties zijn inmiddels voorzien van interne social media. Denk aan platformen als Office 365, ViaDesk, Embrace, Plek, Synigo en applicaties als Skype, Yammer en Smarpshare. Dergelijke media stellen organisaties in staat een continue dialoog te voeren met medewerkers. Met dialoog voeren bedoel ik écht in gesprek gaan met medewerkers: hen betrekken bij besluitvorming en verbetering, doorvragen op (on)tevredenheid, opinies peilen rondom actuele thema’s of bijvoorbeeld interne doorstroom stimuleren.

In de praktijk blijkt dit potentieel echter vaak onbenut. Informatie wordt gedeeld. Punt. Er wordt niet ingezet op het stimuleren van reacties, gesprekken of discussies. En dat terwijl dergelijke dialoogvoering juist zorgt voor een hogere mate van betrokkenheid, meer tevredenheid onder en beter presterende medewerkers.

Zet dialoog in om medewerkers te binden

Door met interne sociale media dialoog te bevorderen, kan dus een breed scala aan organisatiedoelen worden gerealiseerd. De meeste organisaties hebben de plannen en organisatiedoelen voor 2019 alweer scherp. Voor vele is bijvoorbeeld het behoud van medewerkers een aandachtspunt. De landelijke arbeidsmarktprognose 2018-2019 van UWV vertelt ons dat er tussen 2018 en 2020 maar liefst 318 duizend banen bijkomen en jaarlijks meer dan 1 miljoen vacatures ontstaan. Dit betekent dat de strijd om arbeidskrachten nog even voortduurt. Interne social media stellen management in staat continu op een laagdrempelige manier in dialoog te zijn met medewerkers over onderwerpen als ontwikkeling, (on)tevredenheid en 360-graden-feedback. Deze mate van betrokkenheid en verbinding leidt tot verhoogde productiviteit onder medewerkers, én geeft management relevante inzichten om uitstroom van medewerkers te reduceren.

Millennials vormen een specifieke arbeidsmarktdoelgroep waarmee veel organisaties stoeien. Dit geldt voor zowel het behouden als aantrekken van deze doelgroep. Want juist zij vinden het belangrijk om mee te praten, een actieve rol te hebben in besluitvorming en invloed uit te oefenen. In al deze componenten is een rol weggelegd voor dialoog. Door dit te faciliteren met interne social media, creëer je als organisatie meer binding met deze waardevolle doelgroep.

Zet interne social media in als business tool

We leven in een tijd waarin organisaties onderhevig zijn aan verandering. Het is niet voor niets zo dat wendbaarheid zo in de mode is, gezien de populariteit van agile, scrum en tribes. Veranderende omstandigheden vragen om flexibele procesverbetering, heldere informatievoorziening, snelle manoeuvres van management en medewerkers en een hoge mate van interne coöperatie. Interne sociale media helpen organisaties de hiervoor benodigde communicatie- en organisatieprocessen vorm te geven.

Een mooi voorbeeld hiervan is de businesscase van Bol.com (Evolve, 2018): “Als er iets verkeerd staat in onze online winkel wordt dit via ons sociaal platform gesignaleerd en binnen 30 minuten aangepast. Vroeger hadden we hiervoor soms doorlooptijden van meerdere dagen”.

Deze case laat zien dat de succesvolle adoptie van een interne community, waar medewerkers van verschillende afdelingen in dialoog zijn over issues met de online winkel, heeft gezorgd voor een procesverbetering. Stappen zijn versimpeld en geëlimineerd, waardoor een proces van meerdere dagen is teruggebracht naar een half uur.

Expertise

Ook wij geloven dat organisaties alleen langdurig succesvol kunnen zijn als ze zich snel kunnen aanpassen aan de continu veranderende omstandigheden. Waar sommigen denken dat de oplossing hiervoor ligt in structuren en systemen, geloven wij in mensen. Wij geloven dat daar waar medewerkers met ideeën elkaar treffen, vooruitgang plaatsvindt. Wij verbinden medewerkers en dat doen wij via sociale media.

Wij analyseren waar de meerwaarde van interne community’s ligt, ontwikkelen toepassingsmogelijkheden en (adoptie)strategieën, ondersteunen bij het technisch implementeren van sociale intranetten of sociale platformen, begeleiden community’s en communitymanagers.

Ben je getriggerd door onze expertise en vind je het interessant om kennis te maken? Neem dan contact op met mij via anouk@evolve.eu of 06-57588363.