Hybride communicatie

Vormgeven van communicatie en interactie in een hybride organisatie

COVID-19 heeft aangetoond dat veel bedrijven tóch thuis kunnen werken. Maar niet zonder uitdagingen. Want hoe zorg je dat medewerkers verbonden en gemotiveerd blijven, dat er goed en slim wordt samengewerkt, dat kennis over de grenzen van teams wordt gedeeld en medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht? Hoe ga je om met de hybride organisatie en zorg je dat communicatie en interactie vormgegeven wordt in een organisatie waar grote groepen medewerkers op locatie en op afstand werken?

Van werken tijdens de uitbraak van COVID naar de volgende fase: post-COVID. Dat is de stap die in organisaties nu gemaakt moet worden. ‘Hoe we ons werk doen’ gaat van een crisissituatie naar een structurele verandering. Communicatie en interactie in organisaties gaat daarom sterk veranderen. Meer online, meer op afstand, minder mensen bij elkaar. Dat vraagt niet alleen om herijking van de interne communicatiemiddelen maar ook om andere vaardigheden van medewerkers.

Het inrichten van de communicatie in een hybride organisatie is een complex vraagstuk dat speelt in teams, tussen teams en voor de hele organisatie. Het gaat over communicatiestructuur (wat doen we waar?), over content (hoe zorgen we dat content bijdraagt aan verbinding en richting) en over vaardigheden (hoe geef ik effectief leiding aan mijn team? Hoe houd ik iedereen aangesloten?).

Quick scan

Aan welke knoppen kan ik draaien?

Iedere organisatie is uniek. In de mate waarin hybride wordt gewerkt, welke doelen nagestreefd worden en de betrokkenheid, kennis en kunde van de medewerkers.

Op basis van onderzoek geven wij jou inzicht in waar de uitdagingen liggen om goed hybride te werken. Vanzelfsprekend vergezeld van een advies met waar te beginnen om zo snel mogelijk de grootste impact te hebben.

Structuur

Hoe richt ik een communicatiestructuur in die bij ons past?

Afhankelijk van de mate van hybride werken kijken we, op basis van ons hybride communicatiemodel van complexiteit en urgentie, wanneer welke fysieke bijeenkomsten en overleggen het beste passen, hoe de on- offline middelen- en kanaalstructuur optimaal ingericht kan worden.

Content

Hoe zorg ik voor content die bindt, richt en boeit?

Naarmate meer op afstand wordt gewerkt en er minder persoonlijk contact is , neemt het belang van goede content toe. Content die ervoor zorgt dat medewerkers betrokken blijven, dat ze weten welke richting de organisatie opgaat en content die zorgt dat onderling contact wordt gestimuleerd.

Wij helpen jou met het creëren van goede content. Van het gezamenlijk bepalen van contentthema's, het opzetten van een contentstructuur en -planning. We kunnen zelfs helpen met de contentcreatie en het inrichten van de contentorganisatie die ervoor zorgt dat de kwaliteit ook in de toekomst gewaarborgd is.

Vaardigheden

Hoe leer ik collega's goed online communiceren & (samen)werken?

Online communiceren en samenwerken in een hybride organisatie vraagt andere vaardigheden van medewerkers.

Wij helpen medewerkers en (bege)leiders het meeste uit de tools te halen en trainen ze in het begeleiden van online groepsprocessen, leren ze welke interventies ze kunnen toepassen en geven ze inzicht in welke situaties welke werkvormen het meest effect hebben.

Uniek kennis en ervaring

Ons zusterbedrijf Involve helpt al meer dan 25 jaar organisaties met vraagstukken rondom communicatie en verandering. Wij helpen al bijna 10 jaar lang organisaties bij de inzet van interne digitale media en content.

Op basis van onze gezamenlijke ruime ervaring en talloze studies hebben we een nieuw integraal model ontwikkeld om communicatie en interactie in de hybride organisatie vorm te geven. We kunnen met onze gezamenlijk en unieke kennis op het gebied van (digitale) interne communicatie, content en change jou helpen om deze vraagstukken op te lossen.

Dat kan variëren van hulp bij een specifiek probleem, een analyse van de huidige situatie en adviseren over verbeteringen, tot het volledig opnieuw inrichten van de interne communicatie- en contentstructuur en het trainen en begeleiden van medewerkers in de organisatie om effectief te communiceren in een hybride organisatie.

Blogs & onderzoek

Lees verder over het vormgeven van communicatie en interactie in een hybride organisatie.