Succes voor het sociaal intranet van Dichterbij

Dichterbij: platform voor ondersteuning voor zelforganiserende teams

Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun netwerk. Vanaf 7 maart 2017 beschikken de circa 3.500 medewerkers over een social intranet: “Dit past precies in de ontwikkeling die onze organisatie maakt om meer behoefte- en servicegericht te werken”, zegt Laurien Hermsen-Baljet, communitymanager bij Dichterbij.

Informatie beter vindbaar en makkelijker samenwerken

“Medewerkers kunnen nu informatie beter vinden op het intranet, doordat het thematisch gebundeld is en met elkaar samenhangt”, vertelt Laurien. “Zo wordt het dagelijkse werk ondersteund of biedt het juist achtergrondinformatie. Denk aan protocollen, handleidingen of verpleegtechnische handelingen. Ook kunnen medewerkers elkaar nu beter vinden om samen te werken en kennis te delen.”

Social intranet ondersteunt zelforganiserende teams

Het nieuwe social intranet ondersteunt zorgteams in het zelforganiserend werken, waarbij ze zonder directe leidinggevende de beste zorg willen leveren aan cliënten. “Het is nog wel wennen, maar het is fijn de teaminformatie van mijn collega’s zo overzichtelijk gebundeld te hebben in de tijdlijn”, zegt Paul, een van de zorgbegeleiders bij Dichterbij. Hij zit in een van de pilotteams waarmee we voor livegang al het gebruik van het nieuwe intranet toetsten.

“Er is een wereld voor me opengegaan”

In het voortraject heeft Evolve samen met diverse medewerkers van Dichterbij vastgesteld waar de meerwaarde ligt van een social intranet voor de organisatie. In dit meerwaarderapport staan ook de doelen waaraan een nieuw social intranet bijdraagt, zoals het ondersteunen van zelforganiserende teams en het vergroten van kennis die de zorg voor cliënten verbetert. “Ik heb nooit iets met social media gedaan, maar er is een wereld voor me opengegaan. Nu zijn collega’s met een bepaalde expertise online goed vindbaar. Zo kan ik lezen wat een online kennisnetwerk deelt over ouder wordende cliënten.” Het nieuwe social intranet is zo ingericht dat deze informatie goed vindbaar is en vragen makkelijk gesteld én beantwoord kunnen worden.

Wensen en eisen helpen bij keuze voor platform

Evolve heeft ook geholpen de technische en functionele wensen en eisen in kaart te brengen waaraan een platform moet voldoen. Op basis hiervan heeft Dichterbij een weloverwogen keuze kunnen maken voor een passend platform, in hun geval Iris Intranet van Triptic. De wensen en eisen geven ook na livegang houvast voor de doorontwikkeling van het platform. Zo staat er bijvoorbeeld al in beschreven dat het platform ook voor verwanten en andere externe groepen toegankelijk moet worden, zodat deze nog meer betrokken kunnen worden.

Zelf aan de slag met adoptie en implementatie

Laurien is er trots op dat het social intranet in samenwerking met zorgmedewerkers gemaakt is: “Het platform is echt ingericht vanuit de behoeften in de zorg. Evolve ondersteunt ons daar niet alleen maar bij: ze stellen ons in staat zelf die vertaalslag te maken, zodat we zelf aan de slag kunnen met de verdere adoptie en implementatie. Op de korte én lange termijn.”

Meer weten?

Wil je meer weten over het vaststellen van de meerwaarde van een social intranet, de bijbehorende doelen en requirements? Of over de aanpak van het adoptietraject? Bekijk dan eens onze dienstenpagina of neem contact op met maria@evolve.eu.