Social = zichtbaar

Social media is doorgedrongen tot de hele wereld. Ook de wetenschappelijke wereld. In een reeks blogs wordt gekeken naar wat deze inzichten bijdragen of betekenen in de praktijk. Deze blog richt zich op de vraag: wat houdt het begrip ‘social’ van de term social media in?

In het voorgaande blog werd al gesteld dat zichtbaarheid het unieke kenmerk is van (interne) social media. In de wetenschappelijke literatuur worden nog drie unieke kenmerken aan social media toegekend:

  • de mogelijkheid om te bewerken (editability)
  • het langdurige karakter van informatie (persistence)
  • de verbindingen die aangegaan worden (association)

Hoewel deze drie kenmerken zeker gelden voor social media zijn ze niet uniek toe te schrijven aan ‘social’. Juist de zichtbaarheid van deze kenmerken is wat social media onderscheidt van andere media.

Zichtbaar bewerken

Al sinds Word Perfect bestaat, kunnen we documenten bewerken. Op gedeelde schijven kunnen mensen hetzelfde bestand bewerken en automatisch met de nieuwste versie aan de slag, zonder dat daar een social medium aan te pas komt. Het verschil zit hem dus vooral in het feit dat de wijzigingen zichtbaar zijn voor anderen, in bijvoorbeeld een wiki of als statusupdate in een Yammerfeed. Er wordt bijgehouden wanneer informatie voor het laatst is bewerkt en door wie welke wijzigingen zijn aangebracht. Zowel de wijzigingen als de meta-informatie zijn zichtbaar voor iedereen (binnen een groep of organisatie).

Lang houdbaar

Ook was het natuurlijk al veel langer mogelijk om data te bewaren en informatie terug te vinden. Denk aan een mailbox waarin, soms jarenlange, conversaties staan opgeslagen. Maar ook aan Microsoft Lync, waarin complete chatverslagen teruggelezen kunnen worden.

Deze informatie is echter alleen beschikbaar voor de mensen die aan dat gesprek hebben deelgenomen of in de mailconversatie waren betrokken. Social media zorgen ervoor dat de gedeelde informatie (binnen een groep) zichtbaar is voor iedereen. Het kunnen opslaan, bewaren en achteraf terughalen van informatie is niet nieuw. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie is dat echter wel.

Zichtbare verbindingen

Als laatste wordt gesteld dat mensen eenvoudiger verbindingen leggen door social media. Ook dit komt door de zichtbaarheid; van mensen in dit geval. Al sinds er organisaties bestaan wordt er daarbinnen informatie gedeeld. Het was alleen voor mensen die niet direct betrokken waren niet zichtbaar wie met wie welke informatie deelde. Op social media zijn deze personen, de connecties en de inhoud ervan wel zichtbaar. Ook hier geldt dus dat verbindingen leggen niet nieuw is, maar de zichtbaarheid van deze verbindingen tussen mensen en de informatie die door hen wordt gedeeld, wel.

Naast bovengenoemde voorbeelden is bijvoorbeeld ook interactiviteit te benoemen als kenmerk voor social media. Denk hierbij aan het direct reageren op een blog post of een Yammer statusupdate. Ook hier geldt dat we voorheen al in staat waren op elkaar te reageren (via de mail of Lync bijvoorbeeld). Dit was echter ook weer niet zichtbaar voor mensen die niet bij een conversatie betrokken waren.

Zichtbaarheid is dus het belangrijkste kenmerk voor (interne) social media, maar de vraag is wel of het ideaal is dat alles binnen een organisatie zichtbaar wordt. In het volgende blog behandelen we de voor- en nadelen van zichtbaarheid voor organisaties.