Zes factoren voor een actievere community

In het verleden hebben we, samen met Universiteit Twente, onderzocht waarom medewerkers wel of juist geen gebruik maken van interne digitale media. Uit onze onderzoeken blijkt dat er dertien factoren een rol zouden kunnen spelen bij het adoptieproces. Zeven factoren daarvan zijn naar verwachting het belangrijkst.

Uiteindelijk hebben we, los van de context van de organisatie, zes factoren gevonden die significant zijn en daarmee dus voor ieder adoptieproces van interne digitale media van belang zijn:

  1. Verwachte prestatieverbetering; de mate waarin iemand ervaart of verwacht dat het gebruik van interne digitale media bijdraagt aan de dagelijkse werkzaamheden.
  2. Verwachte inspanning; de mate waarin iemand ervaart of verwacht dat het moeite kost om gebruik te maken van interne digitale media. Het gaat hier zowel om de techniek (‘hoe werkt het?’) als om tijd en gelegenheid.
  3. Reputatie; de mate waarin iemand ervaart of verwacht dat het gebruik van interne digitale media bijdraagt aan de eigen status binnen de organisatie.
  4. Gepercipieerd gebruik van collega’s; de mate waarin iemand ziet dat collega’s waar zij/hij offline mee samenwerkt ook actief zijn op interne digitale media.
  5. Gepercipieerd gebruik van leidinggevenden; de mate waarin iemand ziet dat directe leidinggevenden en hoger management (ook) actief zijn op interne digitale media.
  6. Normen voor samenwerking; de mate waarin iemand ervaart dat samenwerken en kennisdeling al gemeengoed zijn binnen de organisatie.

Opvallend is dat sommige factoren met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: als iemand doorheeft hoe en waarvoor interne digitale media te gebruiken zijn (verwachte inspanning), is de kans groot dat dit de verwachte prestatieverbetering ten goede komt.

Hoewel al deze factoren een rol spelen in het adoptieproces, verschilt de mate van de impact van de afzonderlijke factoren per organisatiecultuur. Niet alle factoren zullen dus in elke organisatie in dezelfde mate belangrijk zijn. Zo zal in een functiegerichte cultuur het gepercipieerd gebruik door leidinggevenden waarschijnlijk een dominantere rol spelen dan in een resultaatgerichte cultuur waar misschien de verwachte prestatieverbetering juist weer belangrijk is.

Vragen?

Heb je vragen over de adoptiefactoren of wil je inzicht in hoe de adoptiefactoren toepasbaar zijn in jouw organisatie? Neem contact op met Peter Haan via peter@evolve.eu of 06-13 98 14 27.