Wat zijn interne sociale media?

Wat zijn interne social media?

Er wordt op dit moment heel veel geschreven over interne social media; online, in boeken, maar ook in de wetenschap. Hoewel iedereen wel een idee heeft van wat wel of geen social media zijn, wordt in de wetenschap gezocht naar een exacte definitie. Om tot een definitie van interne social media te kunnen komen, moet de betekenis van social media an sich eerst duidelijk zijn.

Een voorbeeld van een gangbare definitie van social media is die van Wikipedia: “online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.” Als je het zo leest, zou een sms-dienst als WhatsApp ook tot social media gerekend kunnen worden, terwijl de meeste mensen dat niet als social media zien. Deze definitie is blijkbaar niet compleet, maar wat mist er dan nog?

Hoe kwalificeer je iets als (interne) social media?

Binnen de literatuur over (interne) social media zijn verschillende invalshoeken te vinden van waaruit (interne) social media wordt gedefinieerd. Waar de één zich richt op de mogelijkheden van techniek, gaat de ander meer uit van hoe deze techniek wordt gebruikt. Daarbij zijn ook pogingen gedaan om deze twee visies bij elkaar te brengen.

Vanuit de techniek bekeken zijn onderzoekers het er over eens dat social media toegankelijk moet zijn voor mensen die niet per se voor het gesprek zijn uitgenodigd. Gesprekken op WhatsApp of Lync vinden altijd plaats tussen vooraf exact gedefinieerde (groepen) personen. Zonder uitnodiging kun je niet deelnemen en het gesprek niet volgen. Daarom spreken we hier niet van social media.

Wanneer het gebruik van (interne) social media als uitgangspunt wordt genomen komt het doel van de gebruiker om de hoek kijken. Waarom maakt iemand gebruik van Lync? Het chatprogramma wordt voornamelijk gebruikt om gericht een vraag te stellen of iets mee te delen aan een bekende collega. Je weet al bij wie je moet zijn om een antwoord op een vraag te krijgen en start daarom een chatgesprek. De initiator van het gesprek bepaalt wie wel of niet deelneemt aan een gesprek en groepen worden slechts voor één gesprek aangemaakt. Dit maakt dat Lync niet gezien wordt als een vorm van social media.

Zichtbaarheid

Hoewel de benaderingen verschillen, komen bovenstaande invalshoeken voor het definiëren van (interne) social media op hetzelfde neer: zichtbaarheid is wat (interne) social media onderscheidt van andere vormen van online dialoog.