Onderzoek naar interne social media in Nederland

Research: The state of affairs of internal social media in the Netherlands (now available in English)

Eerder dit jaar heeft Evolve onderzoek gedaan naar de stand van zaken van interne sociale media in Nederland en de uitslagen daarvan hebben we in februari gepubliceerd. Aangezien het onderzoek zich op de Nederlandse markt richt, was er alleen een Nederlandse versie beschikbaar. Tot nu, omdat er toch ook veel vraag bleek voor een Engelstalige versie hebben we een vertaling gemaakt. Download deze op onderstaande link.

—-

Earlier this year Evolve did a research on the state of affairs of internal social media in the Netherlands, of which the results were published last february. Since the research was aimed at the Netherlands, there was only a Dutch version available. Until now, as an English version was much asked for. Download the English version via the link below.

Download the English version of the report
“Internal social media in the Netherlands – the state of affairs” (pdf)