Studenten die naar een computer kijken

De Haagse Hogeschool: pakkende contentstrategie voor 23 kanalen en 30.000 mensen

Interne contentstrategie

Op De Haagse Hogeschool ontwikkelen docenten, partners en 26.000 studenten uit meer dan 140 landen zich tot wereldburgers. Onder het motto “Let’s change. You. Us. The world.” worden zij aangemoedigd de wereld waarin zij leven te veranderen en te verbeteren, waarbij de school het veilige en betrokken klimaat creëert waarbinnen iedereen zich kan ontplooien en vernieuwen. Het binden en boeien van medewerkers, studenten en relaties aan De Haagse Hogeschool vraagt om een gedegen contentstrategie, strakke uitvoering en pakkende content. Evolve hielp De Haagse Hogeschool met het opstellen van de contentstrategie, het opstarten van het team met contentspecialisten en het inrichten van meetinstrumenten om over de impact van het werk te kunnen rapporteren.

In het kort: onze activiteiten

 • Teammanagement
 • Contentregie
 • Kanaalontwikkeling
 • Formatontwikkeling
 • Analyse
 • Relatiemanagement

In het kort: onze resultaten

 • Een door de organisatie gedragen contentstrategie
 • Een functioneel contentteam, kanaal- en doelgroepoverstijgend 
 • Significante stijging social media-KPI’s
 • Redactie- en productieproces voor corporate content
 • Conceptontwikkeling en productie van meerdere multi-channel contentformats
 • Een continue stroom van hoogwaardige content (wekelijks 5 verhalen)
 • Rapportageformat voor de kanalen
 • Samenwerkings- en communicatielijnen met primaire stakeholders 
 • Jaarplan en budgetverantwoording
 • Adviesrol management en directie t.a.v. Beleid, HR en budget 
 • Positieve ervaringen met content team in alle lagen van de organisatie
 • Succesvolle overdracht

Structuur geven aan de content

De unit Onderzoek, Kennis en Communicatie stelde vast dat er behoefte was om met content een grotere bijdrage te leveren aan de positionering, het imago en de corporate identity van De Haagse Hogeschool. Daarmee wil de hogeschool aansluiting vinden op de journeys van de verschillende doelgroepen: studenten (nationaal en internationaal), medewerkers en externe relaties. Een net nieuw geformeerd contentteam moest aan deze ambitieuze doelstelling gestalte geven. 

De opdracht aan Evolve kende drie kernpunten;

 • Het opstellen en uitvoeren van de contentstrategie 
 • Een goede start maken met het net gevormde contentteam
 • Een nieuw aan te trekken contentregisseur opleiden en inwerken

Vanuit Evolve is deze opdracht opgepakt door interim de rol van contentregisseur en adjunct-contentregisseur in te vullen. 

Van strategie naar uitvoering

In nauw overleg met de Hogeschool is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij de inrichting van een solide contentorganisatie de eerste stap was. We begonnen met het opstellen van duidelijke doelstellingen en verwachtingen voor het team van 9 fte (en enkele externen) aan creatieven, schrijvers en artdirection.  Vervolgens zijn we gaan bouwen aan een hecht team met duidelijke omschrijvingen van rollen en verantwoordelijkheden. Veel aandacht is daarbij gegeven aan het enthousiasmeren van de teamleden en de overdracht van ervaringen en ideeën door nieuwe  werk- en overlegstructuren. Om te zorgen dat ieder teamlid de juiste  kennis en vaardigheden had om zijn rol uit te voeren zijn trainingen en coachingtrajecten opgezet en waar nodig is besloten om taken uit te besteden aan externen.

Leidend voor de planning is een vaststaand ritme waarin de verschillende thema’s en vormen van content elkaar versterken.

Om de contentstrategie concreet te maken, is een contentplanning opgesteld. Leidend voor de planning is een vaststaand ritme waarin de verschillende thema’s en vormen van content elkaar versterken. We verzorgden de conceptontwikkeling en de productie van zes multichannel formats. Door het gebruik van slimme formats werd het snel en efficiënt creëren van content mogelijk. Het resultaat van het redactie- en productieproces voor de corporate content was dat er een continue stroom ontstond van hoogwaardige verhalen op het interne nieuwsplatform met een doorvertaling naar diverse externe kanalen.

Verankeren in de organisatie

Nadat het team ingewerkt was en de initiële contentproductie was gestart verschoof de focus naar het verankeren van het team en de werkprocessen in de organisatie.

Om de contentproductie te kunnen garanderen en op de hartslag van de organisatie te blijven, is een structurele aanvoer van verhalen en kennis noodzakelijk. Het nieuwe team diende daarvoor een stevige plaats in de organisatie hebben. Daarom is voortdurend gewerkt aan de relaties met de verschillende diensten en faculteiten binnen de hogeschool, waarvan het team uiteindelijk ook afhankelijk is voor input. Daarnaast werd direct contact onderhouden met het College van Bestuur om vroegtijdig kansen voor het maken van relevante content te herkennen.

Om te bepalen of de geplaatste content bijdraagt aan de doelstellingen zijn analytics toegevoegd aan de kanalen en is er een rapportageformat ontwikkeld voor de verschillende publicaties. Dit stelt het team in staat om bij te sturen waar nodig. Het resultaat mocht er zijn; het gericht managen van de corporate social media-kanalen leidde tot een significante stijging van de gestelde KPI’s waaronder de populariteit op Facebook binnen de sector hoger onderwijs, bereik en engagement op alle social kanalen en traffic naar de website.

Nadat het contentteam en het werk verankerd waren, was de weg gebaand voor de nieuwe contentregisseur. Deze is in het najaar van 2019 aangesteld, waarna wij de overdracht en het inwerken hebben verzorgd. 

Meer weten?

Wil je meer weten over contentstrategie of heb je zelf een vraagstuk waar we je bij kunnen helpen? Neem dan gerust eens contact op met Anouk via anouk@evolve.eu of +31 6 57 58 83 63