Onderzoek naar interne social media in Nederland

Onderzoek interne social media in Nederland: veel enthousiasme, ruimte voor professionalisering

Evolve onderzocht hoe organisaties in Nederland interne social media inzetten om medewerkers met elkaar te verbinden. Het doel van dit tweejaarlijks onderzoek is om een breed, vergelijkend beeld te geven van de huidige stand van zaken. Het onderzoek is uitgevoerd onder 76 organisaties op basis van een door Evolve ontwikkeld maturity-model.

Wat in de eerste plaats opvalt is dat voor zo’n relatief jong werkveld als interne social media er al verrassend veel organisaties actief mee aan de slag zijn gegaan. Waar het enkele jaren geleden vooral het domein was van organisaties met een sterk technologisch karakter, begint het inzetten van interne social media anno 2014 haast gemeengoed te worden. Er wordt met grote bevlogenheid en creativiteit in kleine en grote organisaties, binnen overheid en bedrijfsleven, gebouwd aan interne community’s. Met in sommige gevallen zichtbaar resultaat en mooie cases.

Haast inherent aan het jeugdige karakter is de grote ruimte die er nog ligt om interne social media een stap verder te brengen. Ironisch genoeg is juist het loslaten van het woord ‘media’ in interne sociale media wat nodig is om interne community’s naar een volgend niveau te brengen. Want vooralsnog is interne social media echt een aangelegenheid van de afdeling Communicatie. Dit blijkt overduidelijk uit de veelal organisatorische inbedding in de afdeling Communicatie, de sterke integratie in de interne communicatiemix en de wijze waarop doelen, kpi’s en targets zijn opgehangen aan bezoek, views, posts en interacties.

Vanuit communicatieperspectief zit het dus goed, maar de vraag is of interactie en discussie alleen voldoende meerwaarde bieden voor de medewerkers om actief te blijven en voor directies en senior management om te blijven investeren. Wat dat betreft zou het raadzaam zijn om niet discussie en interactie als uitgangspunt te nemen voor interne social media, maar te kijken welke organisatieprocessen baat hebben bij de hulp van interne community’s.

Door juist aan de bijdrage aan het dagelijks werk concrete doelen, targets en kpi’s te hangen is het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk wat de bijdrage en return on investment van een interne community is. ‘Nice to have’ wordt ‘need to have’, waardoor adoptie en impact sterk zullen toenemen.

Download het complete rapport (pdf)

Download the English report (pdf)

Met dit onderzoek hopen we iedereen die dagelijks werkt met interne social media, of die ermee wil beginnen, een stap verder te helpen. We zijn benieuwd naar de reacties en gaan graag in gesprek aan om dit nog jonge werkveld verder te professionaliseren. Vragen, suggesties of volgend jaar meedoen? Neem contact op met Peter Haan, op 06 139 814 27 of peter@evolve.eu.


Afbeelding: Crowdsurfing at the Tocotronic show door daspunkt onder de CC BY 2.0-licentie. / Het origineel is bijgesneden en voorzien van een filter.