Interne Social Media

Deze tijd van snelle ontwikkelingen en veranderingen vraagt veel van organisaties. Om succesvol te zijn en te blijven is niet alleen een continue focus op de buitenwereld nodig, maar ook flexibiliteit en slagkracht om snel en effectief met deze veranderingen om te gaan. Hoewel de oplossing nog vaak gezocht wordt in nieuwe processen, organisatiemodellen en systemen begint succes altijd bij de belangrijkste resource: de medewerkers. Het is de medewerker die uiteindelijk zijn taak zo goed mogelijk moet uitvoeren.

Maar wat gebeurt er als een medewerker meer kan bijdragen dan enkel het uitvoeren van zijn taak? Wat als een medewerker al zijn kennis, talent, netwerk en ervaring kan inzetten om de organisatie verder te helpen? Wat als het volledige potentieel van individuele medewerkers benut wordt en zij vervolgens ook nog slim met elkaar verbonden kunnen worden om kennis, kunde, ervaring, contacten en capaciteiten snel en doeltreffend onderling te delen?

Interne social media brengen het onbenut potentieel van medewerkers naar de oppervlakte en maken slimme verbindingen mogelijk door interne community’s rondom gerichte, voor de organisatie relevante thema’s en onderwerpen te faciliteren. Het doel van deze interne community’s is organisaties beter te laten presteren, bijvoorbeeld door:

Interne communicatie verbeteren

Door de gerichte inzet van interne social media kan het juiste gesprek op de juiste plek gevoerd worden. Een nieuwe strategie kan door een directeur laagdrempelig toegelicht worden, terwijl tegelijkertijd een goed beeld ontstaat van wat er leeft onder de medewerkers. Door medewerkers op inhoud gericht onderling te verbinden ontstaat effectievere interne communicatie en kunnen silo’s en interne schuttingen doorbroken worden.

Klant naar binnen brengen

Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van de organisatie. Door deze betrokkenheid op de juiste manier te faciliteren kunnen medewerkers hun persoonlijke netwerken – van oud-collega’s en werkgevers tot vrienden, familie en buren – optimaal benutten om de organisatie een inkijk te geven in de behoeften van hun klant.

Innovatief vermogen vergroten

Als de eigen medewerkers helpen nadenken over kennisdeling, het combineren van ieders kennis van de markt en het gehoor geven aan klantsignalen wordt de aanwezige kennis en kunde optimaal benut. Met behulp van interne social media kan deze input overzichtelijk samengebracht en gericht ingezet worden voor het genereren van nieuwe ideeën, het doorontwikkelen van bestaande producten en diensten en het toetsen van nieuwe concepten.

Slimmer samenwerken

Tegenwoordig wordt er steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt. Interne social media bieden een manier om toch verbonden te blijven bij elkaar en bij de organisatie, bijvoorbeeld door fysiek overleg te ondersteunen en online samenwerking te vergemakkelijken op een veilig en toegankelijk platform.