Nationaal onderzoek naar interne social media

Onderzoek: interne social media steeds professioneler, maar nog te weinig onderdeel van werkprocessen

Voor de tweede keer heeft Evolve onderzocht hoe Nederlandse organisaties interne social media inzetten om community’s te creëren die blijvend impact hebben. Het doel? Een breed, vergelijkend beeld geven van de huidige stand van zaken op het gebied van interne community’s. 117 organisaties deden mee.

In 2014 onderzocht Evolve voor het eerst hoe ver Nederlandse organisaties zijn met de inzet van interne social media. We concludeerden dat veel organisaties met enthousiasme en in volle overtuiging van de toegevoegde waarde aan de slag waren gegaan met interne community’s. Toch bleek ook duidelijk dat het werkveld nog in de kinderschoenen stond en er veel ruimte was voor professionalisering.

Aan het vervolgonderzoek deden 117 organisaties mee, waarvan 91 aangeven gebruik te maken van interne social media. De deelnemende organisaties zijn (wederom) vergeleken op basis van het door Evolve ontwikkelde maturity-model voor interne social media. Dit model kijkt niet naar huidig succes, maar per organisatie naar de mate waarin de randvoorwaarden om tot dat succes te komen zijn ingevuld.

Steeds professioneler, ruimte voor groei

Met name de inrichting van interne social media wordt steeds professioneler. Zo zijn belangrijke organisatorische activiteiten als moderatie en activatie nu vaker belegd in functieomschrijvingen – en dus minder vrijblijvend. Ook stellen meer organisaties doelen voor de inzet van interne social media. Waar deze doelen in 2014 veelal werden opgehangen aan paginaweergaven, posts en interacties, wordt nu juist meer gekeken naar wat het platform bijdraagt aan de organisatie.

Download het complete rapport (.pdf)

(Also available in English)

Bovendien blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het interne platform regelmatig wordt gedeeld. Hoewel de afdeling Communicatie doorgaans (eind)verantwoordelijk is, zien we dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor interne social media ook bij de business ligt. Toch is er nog steeds voldoende ruimte voor groei. De ‘verbeterde doelen’ moeten nog wel vertaald worden naar KPI’s en targets. Je kunt je immers afvragen hoe waardevol je doelen zijn als je niet kunt meten of je ze ook behaalt.

Hoewel de toegevoegde waarde van interne social media – ook buiten de communicatie-afdeling – wordt erkend, geven organisaties tegelijkertijd aan dat medewerkers het interne platform nog maar beperkt nodig hebben voor het doen van hun werk en het verbeteren van producten en diensten. Daar ligt voor veel organisaties dan ook de volgende stap: interne social media echt van meerwaarde laten zijn in werkprocessen, dit meetbaar maken en sturen op de beoogde resultaten.