Bram en Peter die een podcast opnemen

De Evolve Benchmark 2024: Een voorzichtige voorspelling

In deze aflevering van YellowChat zijn hosts Bram en Peter op zichzelf aangewezen en helemaal zonder gast: deze podcast staat volledig in het teken van de Evolve Benchmark. We lanceren namelijk vandaag, op 13 juni 2024, de vragenlijst!

Drie quotes uit de aflevering:

  • “Interne communicatie loopt altijd best wel wat achter op externe communicatie. Het komt er wel, maar het duurt altijd wat langer.”
  • “Als je zegt: ‘medewerkers zijn mijn belangrijkste kapitaal’, dan zou je eigenlijk dus volle bak moeten geven op interne communicatie.”
  • “Tijdens de coronapandemie is er meer waardering gekomen voor interne communicatie. Dat heeft zich ook vertaald naar investeringen in nieuwe digitale media.”

Luisteren maar!

De Evolve Benchmark 2024

Tijdens deze vijfde editie van het benchmarkonderzoek onderzoeken we de inzet van het intranet én andere digitale communicatiemiddelen bij Nederlandse organisaties. De Evolve Benchmark is een benchmark van het vakgebied, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een benchmark voor jouw organisatie: je kunt je meten aan anderen en weten waar je staat. Als deelnemende organisatie krijg je een eigen rapport, en hoe meer organisaties er deelnemen, hoe rijker het beeld!

Peter: “Interne communicatie gaat om mensen bewegen tot iets wat jij graag wilt, daar zit altijd een gedachte achter. Middelen zijn fantastisch, maar wat is het bereik van de content, en hoe effectief is dat? Daar zijn we heel benieuwd naar, of daarover nagedacht wordt. De vraag is of de slag die met externe communicatie al gemaakt is met formats, kpi’s, doelgroepsegmentatie, of we dat ook wat meer terug gaan zien aan de interne kant.”

Koffiedik kijken

“We gaan niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek van 2024. Maar we gaan toch vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek,” introduceert Bram de preview van de verwachtingen voor het onderzoek van dit jaar. “Volledig feitenvrij,” vult Peter aan. Natuurlijk gaan we eerst grondig onderzoek doen voor we ons wagen aan conclusies, maar hieronder vind je dus toch alvast heel kort met een slag om de arm wat de heren hosts uit hun glazen bol toveren.

  1. Blijvende verandering voor interne communicatie, door Corona en het daaruit voortgekomen hybride werken. We hebben ervaren dat digitaal contact fantastisch is, maar dat persoonlijk contact belangrijk blijft.
  2. In eerdere edities gold: hoe nieuwer de middelen, hoe hoger de ingeschatte effectiviteit (hoger dan bij traditionele middelen). De middelen zijn nu minder “nieuw”, dus daar gaat zeker een verandering optreden.

Terugblik 2014-2021

Bram en Peter blikken in de podcast eerst terug, om daarna zoals je hierboven zag “factfree” vooruit te kijken naar het benchmarkonderzoek van dit jaar. Hieronder de samenvattingen van de eerdere edities:

2014: Veel organisaties zijn bezig met interne social media, vaak vanuit de discipline communicatie. Hoewel het vormen van een interne community veelal nog een drempel is, zal de echte uitdaging zijn om een community te creëren met een blijvend en relevant karakter. De oplossing hiervoor ligt in het integreren van de community in (werk)processen en systemen en daar vervolgens doelen, KPI’s, targets en statistieken aan te koppelen.

2016: De inrichting van interne social media wordt steeds professioneler. Beheer en moderatie zijn beter belegd, en het wordt duidelijker welke impact een interne community kan hebben op de organisatie. Maar de doelen moeten meetbaar worden gemaakt en interne social media zijn nog beperkt nodig voor het verbeteren van werk, producten en diensten.

2018: Interne social media zijn meer en vaker geïntegreerd in de communicatie, maar de integratie in het primaire proces blijft achter. Hoewel zeven op de tien organisaties aangeven dat het interne platform direct bijdraagt aan de verbetering van producten en diensten, heeft bij 57 procent van de organisaties minder dan een kwart van de medewerkers het platform daadwerkelijk nodig voor het dagelijks werk.

2021: Tijdens de coronapandemie is meer waardering gekomen voor interne communicatie. Dat heeft zich ook vertaald naar investeringen in nieuwe (digitale) media. De respondenten van het Benchmarkonderzoek zijn bovendien optimistisch over de blijvende aard van de veranderingen: vrijwel unaniem (97%) geven zij aan te verwachten dat het werk structureel anders ingericht zal blijven en worden.