Diensten

Om organisaties snel, effectief en doelgericht te laten functioneren verbinden wij medewerkers onderling met interne sociale media. Hiervoor onderzoeken we waar de kansen liggen, ontwikkelen we een passende strategie, helpen we bij de (organisatorische en technische) implementatie en zorgen we dat het platform ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Of u nou wilt starten met interne social media of graag een volgende stap wilt zetten; we zorgen voor een succesvolle community die van meerwaarde is voor uw organisatie. Verankering in de rollen, processen en systemen van de organisatie zijn daarbij een rode draad in al onze adviezen, strategieën en implementatietrajecten.

Wij werken volgens een beproefde methodiek met een invulling die past bij uw organisatie.

Onder andere gedaan voor:

Ziggo
TNO

Meerwaarde-analyse

Om de potentiële meerwaarde van interne social media voor uw situatie te onderzoeken duiken we diep in uw organisatie. Via deskresearch en gesprekken met u achterhalen we de context, de doelen en strategieën en de belangrijkste processen van uw organisatie. Daarna houden we interviews met in overleg geselecteerde medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie om te achterhalen waar interne social media een bijdrage kunnen leveren aan hun werkprocessen.

Resultaat: U ontvangt van ons een helder onderbouwd rapport waarin we de toegevoegde waarde van interne social media voor uw specifieke situatie uiteenzetten met concrete uitwerkingen.

Onder andere gedaan voor:

Inventarisatie van requirements en platformadvies

Hét beste platform bestaat niet. Welk platform het meest geschikt is voor uw organisatie is afhankelijk van de doelen en context van de organisatie. De wensen en eisen die een organisatie moet stellen aan een platform zijn dat dus ook.

Bij een platformselectie starten we met het inventariseren van de wensen en eisen aan het platform. Daarbij houden we rekening met zaken als kosten, toegankelijkheid, security-eisen, gebruiksvriendelijkheid en andere systemen waarmee het zou moeten kunnen integreren.

Zodra de requirements duidelijk zijn kan de daadwerkelijke selectie gemaakt worden. Op basis van onze uitgebreide kennis van de markt maken we voor u een shortlist, inclusief voor- en nadelen per platform. Op basis van dit advies kunt u uw definitieve platformkeuze maken. Desgewenst ondersteunen we u bij de gesprekken met leveranciers.

We zijn bekend met de (on)mogelijkheden van alle grotere platformen maar zijn aan geen enkele verbonden. Dit maakt dat we onafhankelijk kunnen adviseren welke sociale technieken het beste aansluiten bij de doelen van uw organisatie.

Resultaat: U ontvangt een helder, onderbouwd advies op basis waarvan u een intern social media-platform kunt kiezen.

Onder andere gedaan voor:
Communitymanagement

Met communitymanagement zorgen wij ervoor dat uw platform ook daadwerkelijk gebruikt wordt op een manier die bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

Desgewenst overtuigen wij management, schrijven handleidingen, ondersteunen bij het maken van communicatiemiddelen, verzorgen trainingen, stellen protocollen op en integreren het in de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast activeren wij de medewerkers binnen uw organisatie, stimuleren het gesprek op het interne social media-platform en verbinden de juiste mensen met elkaar.

Resultaat: Uw werknemers maken daadwerkelijk gebruik van het platform op een manier die bijdraagt aan de doelen van uw organisatie.

Onder andere gedaan voor:


Training interne-communitymanagement

In deze training gaan we in op de organisatie van communitymanagement in uw organisatie en de rol en de taken van de interne communitymanager.

Intern communitymanagement is een vak apart. Een interne community die duurzaam is en impact heeft op de doelen van een organisatie ontstaat niet zomaar. Community’s moeten worden geactiveerd, gestimuleerd en gemodereerd, uiteraard op basis van de juiste doelen en KPI’s.

Deze training geven we regelmatig in open variant voor Frankwatching Trainingen. Uiteraard kunnen we deze ook specifiek toepassen op uw organisatie.

Resultaat: U heeft een duidelijk beeld van hoe interne communitymanagement ingericht kan worden in uw organisatie. Uw communitymanagers weten wat hun rol en taken zijn en hebben concrete handvatten om hun werk uit te voeren.

Onder andere gedaan voor: