Strategische dialoog bij BAM Utiliteitsbouw

BAM Utiliteitsbouw: de strategische dialoog offline én online

Met de introductie van LifeCycle Partner profileert BAM Utiliteitsbouw zich als een vernieuwende partner in de gehele levenscyclus van haar klant en het gebouw. Evolve was verantwoordelijk voor het aanjagen en begeleiden van de strategische dialoog op Yammer, waarmee offline en online gesprekken met elkaar verbonden werden.

slider_bam

“De veranderingen binnen de bouwwereld staan voor een transformatie die zijn weerga niet kent en die volgens onze overtuiging Nederland in de toekomst een ander aanzicht zal gaan geven.”

Met deze woorden introduceert BAM Utiliteitsbouw LifeCycle Partner, een manier van bouwen waarbij niet langer gefaseerd gewerkt wordt, maar ontwerp, bouw, onderhoud en beheer samenkomen. Door integraal te ontwerpen en vooruit te denken in de tijd – over de hele levenscyclus van een gebouw – wordt bijgedragen aan een duurzame toekomst van gebouwen waar mensen zich goed voelen.

Deze manier van werken vergt een verandering van de medewerkers en de wijze waarop zij hun werk uitvoeren: een nieuwe benadering van opdrachten en andere gesprekken met klanten. Zoals een medewerker het treffend verwoordde: “de klant vraagt niet meer om een boor, maar om een gat in de muur.”

Om alle medewerkers mee te nemen in deze koers begeleidde Involve en Evolve de strategiecommunicatie. Met interactieve sessies en (visual) storytelling door Involve werd in kleine groepen per regio het gesprek aangegaan. Evolve zorgde ervoor dat deze offline gesprekken online werden voortgezet.

bam_screenshotHet gesprek online voortzetten

Na elke lokale offline sessie werd organisatiebreed doorgepraat op Yammer, omdat dit platform zowel vanaf kantoor als op de bouwplaats goed mobiel toegankelijk is. Binnen BAM Utiliteitsbouw werd Yammer al veelvuldig ingezet voor het delen van mijlpalen en het ophalen van technische kennis en informatie, maar nu werd er ook eens strategische dialoog gevoerd over het te voeren beleid.

Medewerkers werden actief opgeroepen hun vragen, ideeën, bezwaren en mening te geven, zodat helder werd waar in hun optiek de kansen en beperkingen van de nieuwe strategie lagen en zodat zichtbaar werd aan welke aspecten in de communicatie extra aandacht moest worden gegeven. Het management was actief op het platform en kon zo constructieve bijdrage en goede ideeën met ‘likes’ belonen en feitelijke onwaarheden of niet correcte aannames direct corrigeren door zichtbaar te reageren.

Voor het aanjagen en begeleiden van de strategische dialoog op Yammer werd nauw samengewerkt met Involve en Robin Wollenberg, social media manager bij BAM Utiliteitsbouw. Robin: “We hebben Evolve ingeschakeld omdat het activeren van de dialoog niet vanzelf gaat. Je moet er als communitymanager bovenop zitten en dit proces vraagt tijd en persoonlijke aandacht. Door de juiste mensen aan elkaar en de discussie te koppelen ontstaat een constructieve dialoog. Daarvoor hebben we nauw samengewerkt; wij kennen immers de mensen, de organisatie en de cultuur als geen ander.”

Geïntegreerde communicatie en actief management

Met Yammer kon een toegankelijke omgeving gecreëerd worden om het LifeCycle Partner op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Door Yammer te integreren met het intranet van BAM Utiliteitsbouw werd duidelijk de boodschap afgegeven dat het geaccepteerd is om twijfels en onzekerheden te delen met betrekking tot de nieuwe strategie. Robin: “Het management was zelf ook actief op Yammer. Een manager of directeur die kritisch op een medewerker reageert, kan een drempel opwerpen. Maar een manager of directeur die een medewerker zichtbaar beloont voor een kritische reactie laat zien open te staan voor dialoog. Ook dit vraagt om een goede begeleiding van het management.”

Bij een organisatie met een fors aantal locaties en medewerkers die niet dagelijks achter de computer zitten vraagt het voeren van een inhoudelijke dialoog over het te voeren beleid om een gerichte aanpak. Kantoor en bouwplaats komen alleen samen als offline en online communicatie goed geïntegreerd worden in de bestaande communicatiemiddelenmix. Het relevante, actieve gebruik van het platform nam toe: er vond veel interactie plaats en er werden veel inhoudelijke vragen gesteld én beantwoord.

Professionele aanpak

“Interne social media inzetten is geen ‘kunstje’”, aldus Robin. “Het is meer dan een platform optuigen, het is een cultuuromslag! Dit vraagt om een gedegen plan en een professionele aanpak. Met dank aan Evolve en Involve hebben we een inhoudelijke discussie kunnen starten die online doorloopt. Zo is en blijft de strategische dialoog tussen medewerkers en management mogelijk.”